servicekorg

Kalklinbanan Forsby-Köping

Kalklinbanan Forsby-Köping, Köpings, Kungsörs och Eskilstuna kommuner, Västmanlands och Södermanlands län transporterade kalk från kalkbrottet i Forsby till Skånska Cementaktiebolagets cementfabrik i Köping 1941-1997.

Kalklinbanan mellan Forsby och Köping är 42 km lång. Den går genom två län och fem kommuner. Markeringen på kartan visar Malmberga linbanestation, som ligger ungefär mitt på banan.



Kalklinbanan Forsby-Köping är listad på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula listan som hotad miljö.