servicekorg

Kalklinbanan Forsby-Köping

Kalklinbanan Forsby-Köping, Köpings, Kungsörs och Eskilstuna kommuner, Västmanlands och Södermanlands län transporterade kalk från kalkbrottet i Forsby till Skånska Cementaktiebolagets cementfabrik i Köping 1941-1997.
Kalklinbanan mellan Forsby och Köping är 42 km lång. Den går genom två län och fem kommuner. Markeringen på kartan visar Malmberga linbanestation, som ligger ungefär mitt på banan.

gl-hotad, frågan ännu inte avgjord
Kalklinbanan Forsby-Köping är listad på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula listan som hotad miljö.