Nypublicerat

Under Nypublicerat samlar vi information om nya böcker, rapporter, skrifter och liknande. Det kan vara både trycksaker och digitala publikationer. Skicka in dina egna tips till webmaster@sim.se!

Ny rapport från Riksantikvarieämbetet om vattenvårdsåtgärder

Riksantikvarieämbetet har precis (maj 2019) publicerat en rapport om kulturmiljöer och vattenvårdsåtgärder: Kulturmiljöers känslighet: metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband  med...

Hjalmar Lundbohm

2018 kom Curt Persson biografi om LKAB-chefen och Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm: Hjalmar Lundbohm - Ledare, samhällsbyggare och kulturmecenat (Älven kultur förlag 2018). Läs mer om boken på: - Nättidningen...

Nya Företagshistoria

Centrum för näringslivshistoria har under våren 2019 förnyat sitt magasin Företagshistoria. Ny läsvänlig layout och bredare innehåll.  Läs mer på Centrum för näringslivshistorias web .

Fabrik & Bolig 2018

Fabrik & Bolig 2018 är nu utskickad till SIM:s medlemmar. Årsskriften innehåller bland annat en längre artikel med internationella utblickar om ”Citydannelse og industrialisering” av Caspar Jörgensen....

Lustenbåtarna på Klarälven

Lustenbåtarna på Klarälven av Helena Lundgren Landin. Under lång tid var flottningen en av de största industrierna i Sverige och sysselsatte som mest ett par tusen personer om året bara i Värmland. Lustenbåtarna...