Publicerat

Under Publicerat samlar vi information om nya böcker, rapporter, skrifter och liknande. Det kan vara både trycksaker och digitala publikationer. Skicka in dina egna tips till webmaster@sim.se!

Uppsalas andra historia

Industriepoken i Uppsala av Roland Agius, före detta finanskommunalråd i Uppsala och engagerad i Uppsala industriminnesförening, lyfter en för många okänd del av Uppsalas historia. För många...

Nu är den här, Museiguide 2017

I april distribueras 2017 års Museiguide till turistbyråer och arbetslivsmuseer runt om i landet. Guiden innehåller information om 450 arbetslivsmuseer från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Klicka...

Ny utgåva av tidskriften för industriarvet i Norden

Nu är 2016 års utgåva av tidskriften Fabrik&Bolig klar. Detta är tidskriften om industriarvet i Norden. Fyra större och rikt illustrerade artiklar dominerar numret. Med svenskt fokus skriver Gabriella...

Göran Lindahl och industrins landskap

Det senaste numret av Bebyggelsehistorisk tidskrift (nr. 72/2016) ägnas professorn i arkitekturhistoria, Göran Lindahl (1924-2015). Bland dennes många betydelsefulla insatser för den bebyggelsehistoriska...

Tyska Industriekultur med Sverige som tema

Den senaste utgåvan (nr. 4, 2016) av den tyska tidskriften Industriekultur har svenska industrihistoriska miljöer som tema och med totalt tio artiklar. Bengt Norling, med huvudansvar för numret, inleder...