Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen


Årets Industriminne 2019 går till Växbo Lin


Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne.


Läs mer här


I år är temat hållbarhet. Läs mer om kriterierna för nomineringarna.

Årets industriminne har delats ut sedan 1995. Läs mer här!


Bildspelet högst upp på sidan visar bilder från 2018 års Industriminne Dalslands kanal och kommer att bytas ut till Växbo Lin-bilder under vecka 22.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. 



Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2019!