Bli medlem

Bli medlem i SIM och var med och påverka framtiden för industriarvet i Sverige och internationellt. Det finns tre typer av medlemskap i SIM: enskild, studerande och institution. Avgiften gäller kalenderår och inkluderar medlemskap i den internationella industriarvsorganisationen TICCIH.

Avgifter
Enskild medlem: 370 kr/år
Studerande: 250 kr/år
Institution (föreningar, företag, museer etc.): 640 kr/år. 

Betala till

Plus­giro­konto 77 02 42-6

SWISH 123 655 61 38 

Ange namn, adress och epost.

Avgiften gäller kalenderår.

För nya medlemmar
1) Fyll i formuläret till höger med dina / era uppgifter.
2) Sätt in medlemsavgiften på plusgirokontot eller via Swish. Märk betalningen med ditt / ert namn.

Föreningen tar också gärna emot allmänna bidrag till verksamheten!

Redan medlem?
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020!

05_Sims bildlogga small
Värna industriarvet – bli medlem!

Som medlem får du
  • Möjlighet att direkt arbeta för frågor som rör det industriella arvet i Sverige och internationellt.
  • Möjlighet att direkt påverka SIM och delta i arbetet för att förbättra och utveckla föreningens verksamhet. 
  • Kontinuerlig information om det indu­stri­ella arvet och industri­minnes­vård i Sverige och andra länder.
  • Inbjudan till resor, föredrag och seminarier.
  • Fullt medlemskap i den internationella industriarvsorganisationen TICCIH, med bl.a. ett nyhetsbrev fyra gånger per år.
  • Den årliga utgåvan av den Nordiska tidskriften Fabrik og Bolig – det industrielle miljö i Norden.

TICCIH
Medlemsavgiften i TICCIH ingår i medlemsavgiften till SIM. SIM administrerar utlandsbetalningen och ser till att TICCIH får aktuella medlemsuppgifter. TICCIH:s andel av avgiften är cirka 135 kronor för studerande, 270 för enskild medlem och 585 kronor för förening/museum/institution (här räknat på 9 kronor per dollar).

SIM:s integritetspolicy
Läs mer här!

Organisationsnummer
SIM:s organisationsnummer är 838202-3656.