Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen


Industriminnesföreningens årsmöte  

20 mars 2020 är INSTÄLLT 

p.g.a. Coronaviruset  

Läs mer i Kalendariet.UPPROP KULTURARV - Värna kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader och miljöer. 

Läs mer under Nyheter.
Årets industriminne 2020 

2020 är temat "Industriarv genererar - 

platsutveckling i ett samhällsperspektiv".

Nominerinstiden har nu gått ut.

Vem som får utmärkelsen beslutas under våren.


Läs mer här!


Årets industriminne 2019

2019 gick Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne till Växbo Lin i Hälsingland för att de med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevarar och utvecklar ett levande industriminne. Utmärkelsen delades ut  5 augusti 2019 på plats i Växbo, Hälsingland. 


Bilder från utdelningen av Årets Industriminne 2019

Bilderna rullar även i bildspelet högst upp.


Läs mer om Växbo Lin


2019 var temat hållbarhet. Läs mer om kriterierna för nomineringarna.

Årets industriminne har delats ut sedan 1995. Läs mer här!


Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2020!