Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen


Vem får utmärkelsen årets 


industriarvspublikation? En stålpionjär, valfångst i polartrakterna eller planteringar runt stambanan finns alla med bland de nominerade liksom sju andra utvalda publikationer.


Svenska industriminnesföreningen SIM introducerar en ny utmärkelse. Det gäller Årets industriarvspublikation. Utmärkelsen är ett sätt att sätta fokus på goda exempel på publikationer där industriarvet speglas, tillgängliggörs, gestaltas och förmedlas med nya och samhällsrelevanta perspektiv.


10 publikationer är nominerade till Årets industriarvspublikation 2020 där var och en av styrelsens medlemmar nominerat var sin publikation. En vinnare utses efter röstningsförfarande inom SIM:S styrelse och offentliggörs den 8 december. Vinnaren belönas med ett diplom.


Läs mer om de 10 nomineringarna under Nyheter.

 


Utdelningen av Årets industriminne till 


Jädraås samhälle 3 oktober.


3 oktober delades Årets industriminne 2020 ut på plats till Jädraås samhälle. På grund av coronapandemin valde vi även att sända utdelningen digitalt via sociala medier. SIM tackar för en trevlig och intressant dag där vi fått uppleva Jädraås samhälle. Det är roligt att så många följde oss under dagen och fick ta del av utdelningen på distans. 

Stort tack till Jädraås för en mycket intressant och trevlig dag!Läs mer
Utmärkelsen Årets Industriminne 2020


går till Jädraås samhälle i Ockelbo kommun 


i Gästrikland. 


Jädraås samhälle tilldelas utmärkelsen för ett stort ideellt engagemang som visar att industriarv kan generera platsutveckling i ett samhällsperspektiv. Utmärkelsen gäller samhället som helhet och det gemensamma arbetet med tyngdpunkter i bruksanläggningarna, museijärnvägen och skogsarbetarbyn.


Läs mer


Nu kan du betala medlemsavgiften 

via SWISH! 


Läs merCoronaberättelser 


Vi befinner oss i en coronapandemi som påverkar oss alla. Svenska industriminnesföreningen vill nu bevara dina erfarenheter för framtidens forskare. Vi samlar därför in skildringar kring hur arbetet med det industriella kulturarvet påverkas av pandemin.


Läs mer

Industriminnesföreningens årsmöte 2020

genomförs digitalt 13 maj 2020, kl. 16.00-17.30


Läs mer i Kalendariet.
UPPROP KULTURARV - Värna kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader och miljöer. 

Läs mer under Nyheter.

Årets industriminne 2019

2019 gick Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne till Växbo Lin i Hälsingland för att de med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevarar och utvecklar ett levande industriminne. Utmärkelsen delades ut  5 augusti 2019 på plats i Växbo, Hälsingland. 


Bilder från utdelningen av Årets Industriminne 2019


Läs mer om Växbo Lin


Årets industriminne har delats ut sedan 1995. Läs mer här!


Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2020!