Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen

Nu kan du betala medlemsavgiften 

via SWISH! 
Läs mer.


Coronaberättelser 


Vi befinner oss i en coronapandemi som påverkar oss alla. Svenska industriminnesföreningen vill nu bevara dina erfarenheter för framtidens forskare. Vi samlar därför in skildringar kring hur arbetet med det industriella kulturarvet påverkas av pandemin.


Läs mer under Nyheter


Utmärkelsen Årets Industriminne 2020


går till Jädraås samhälle i Ockelbo kommun 


i Gästrikland. 


Jädraås samhälle tilldelas utmärkelsen för ett stort ideellt engagemang som visar att industriarv kan generera platsutveckling i ett samhällsperspektiv. Utmärkelsen gäller samhället som helhet och det gemensamma arbetet med tyngdpunkter i bruksanläggningarna, museijärnvägen och skogsarbetarbyn.


Läs mer under NyheterIndustriminnesföreningens årsmöte 2020

genomförs digitalt 13 maj 2020, kl. 16.00-17.30


Läs mer i Kalendariet.
UPPROP KULTURARV - Värna kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader och miljöer. 

Läs mer under Nyheter.

Årets industriminne 2019

2019 gick Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne till Växbo Lin i Hälsingland för att de med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevarar och utvecklar ett levande industriminne. Utmärkelsen delades ut  5 augusti 2019 på plats i Växbo, Hälsingland. 


Bilder från utdelningen av Årets Industriminne 2019


Läs mer om Växbo Lin


Årets industriminne har delats ut sedan 1995. Läs mer här!


Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2020!